Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR WOL EN WOL UIT HEERHUGOWAARD

1a. Definities. In deze verkoopvoorwaarden wordt onder de koper verstaan, elke rechtmatige persoon die een bestelling plaatst op de website van Wol en Wol uit Heerhugowaard. De website is een online winkel van Wol en Wol, Raadhuisplein 22, 1701 EJ Heerhugowaard. Het telefoonnummer is: 06-23818272

1b. Levering. Als u bij Wol en Wol een bestelling online plaatst verklaart u als koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden. Alle leveringen aan u als koper zijn voor het risico van de koper. Wol en Wol te Heerhugowaard behoudt zich het recht om alleen bij vooruitbetaling te leveren.

        1. Bij pakketpost en een factuurwaarde lager dan € 75,00 wordt er € 7,25 aan verzendkosten in rekening gebracht. Dit is voor bezorging binnen Nederland.

        2. Onvolledige bestellingen die niet geleverd kunnen worden door onvoldoende voorraad worden ook niet kosteloos nageleverd, tenzij wij Wol en Wol daarover een schriftelijke afspraak met de koper hebben gemaakt.

1c. Klachten. Klachten over de levering of de goederen moeten binnen 14 dagen na bezorging ingediend zijn anders vervalt het recht op vervanging of vergoeding voor de goederen. En ook hier geldt altijd in schriftelijk of telefonisch overleg met Wol en Wol te Heerhugowaard.

2. Afwijkingen. De kleuren van een foto kunnen verschillen van de kleur van het origineel. Producten, inhoud en kleur kunnen dus afwijken van hetgeen u geleverd krijgt, en hiervoor staat Wol en Wol niet aansprakelijk. Wol en Wol te Heerhugowaard behoudt het recht om prijzen van verkoopgoederen op elk moment te wijzigen. Ook voor fouten in het programma of typefouten is Wol en Wol niet aansprakelijk.

3. Behoudt van eigendom. Alle goederen blijven eigendom van Wol en Wol te Heerhugowaard totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en de goederen zijn afgeleverd.

4. Betaling van Goederen. 

Betaling van de goederen kan op de volgende manieren plaatsvinden:

A. via iDeal 

B. Door vooraf een overschrijving te maken na zending van factuur op Rekeningnummer: NL 34 ABNA 0447 2650 08 t.n.v. Muldershobbie te Heerhugowaard onder vermelding van factuurnummer.

C. Bij afhalen in de winkel worden alleen de goederen afgerekend en vervallen de bezorgkosten.

5. Bij geen betaling. Bij een niet volledige of géén betaling is Wol en Wol gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Als er kosten noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een betaling komen die voor rekening van de koper, waaronder o.a. de rekening voor advocaat, deurwaarder, incassobureau en dergelijke. Mits een factuurbedrag niet binnen 30 dagen op de rekening van Wol en Wol staat komen er 2% kosten voor iedere maand extra overheen (boven op het oorspronkelijke factuurbedrag). 

6. Retourzendingen. Een retourzending van Wol en Wol wordt alleen geaccepteerd mits er vooraf schriftelijk contact is geweest tussen koper en Wol en Wol. En hierbij Wol en Wol toestemming heeft gegeven voor het retourzanden van de goederen. Ook zijn de kosten voor het retourzanden van goederen voor de koper en kan zich daarop niet beroepen op Wol en Wol. Pas als de goederen in prima en originele staat retour zijn bij Wol en Wol wordt het bedrag van de factuur terug geboekt naar de koper.

7. Toepassing. Deze verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en bestellingen die bij Wol en Wol na telefonische, schriftelijke (per post of email) en via de website www.wolenwol.nl zijn binnen gekomen.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in de stenen winkel te Heerhugowaard.