Navigatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities. In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan elke persoon die bij Wol en Wol een bestelling plaatst. De Webwinkel van Wol en Wol is van Wol en Wol, Raadhuisplein 22, 1701 EJ te Heerhugowaard. Telefoonnummer 06-23818272

2. Levering. Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopwaarden. Alle leveringen geschieden voor risico van de koper. Wol en Wol behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.         *1. In geval van pakketpost en een factuurwaarde lager dan €50,00 wordt €5,00 in rekening gebracht. Dit geldt voor binnen Nederland. *2. Onvolledig uitgeleverde bestellingen worden niet nageleverd, tenzij Wol en Wol daarover met koper andere afspraken heeft gemaakt. Bij een bestelling vanaf €50,00 is de order Franco vrij.

3. Klachten. Klachten binnen 10 dagen na ontvangst van een goederen zending schriftelijk zijn ingediend. Na deze termijn vervalt ieder recht op eventuele vergoedingen of vervangingen van het product.

4. Afwijkingen. Afwijkingen van afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door Wol en Wol niet gegarandeerd. Wol en Wol behoudt zicht het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te kunnen wijzigen. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Wol en Wol niet aansprakelijk.

5. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven eigendom van Wol en Wol totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6. Betaling. Betalen kan op de volgende manieren: *1. Via iDeal. *2. Door een voorafbetaling naar het volgende bankrekeningnummer IBAN: NL34ABNA 0447 2650 08 ten name van Muldershobbie te Heerhugowaard.

7. Niet-betaling. Bij een niet-betaling is Wol en Wol gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van de koper, waaronder inbegrepen de kosten van incassobureau, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag een maandelijkse rente in rekening worden gebracht van 1,25% van het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.

8. Retourzendingen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Wol en Wol. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij de koper en Wol en Wol daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in de Colportagewet)

9. Toepassingen. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Wol en Wol na telefonische, schriftelijke (per post, email, facebook) of electronische bestellingen via de website www.wol-en-wol.nl

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop in onze winkel.

Algemene Voorwaarden

1. Definities. In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan elke persoon die bij Wol en Wol een bestelling plaatst. De Webwinkel van Wol en Wol is van Wol en Wol, Raadhuisplein 22, 1701 EJ te Heerhugowaard. Telefoonnummer 06-23818272

2. Levering. Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopwaarden. Alle leveringen geschieden voor risico van de koper. Wol en Wol behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren. *1. In geval van pakketpost en een factuurwaarde lager dan €50,00 wordt €6,95 in rekening gebracht. Dit geldt voor binnen Nederland. *2. Onvolledig uitgeleverde bestellingen worden niet nageleverd, tenzij Wol en Wol daarover met koper andere afspraken heeft gemaakt.

3. Klachten. Klachten binnen 10 dagen na ontvangst van een goederen zending schriftelijk zijn ingediend. Na deze termijn vervalt ieder recht op eventuele vergoedingen of vervangingen van het product.

4. Afwijkingen. Afwijkingen van afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door Wol en Wol niet gegarandeerd. Wol en Wol behoudt zicht het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te kunnen wijzigen. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Wol en Wol niet aansprakelijk.

5. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven eigendom van Wol en Wol totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6. Betaling. Betalen kan op de volgende manieren: *1. Via iDeal. *2. Door een voorafbetaling naar het volgende bankrekeningnummer IBAN: NL34ABNA 0447 2650 08 ten name van Muldershobbie te Heerhugowaard.

7. Niet-betaling. Bij een niet-betaling is Wol en Wol gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van de koper, waaronder inbegrepen de kosten van incassobureau, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag een maandelijkse rente in rekening worden gebracht van 1,25% van het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.

8. Retourzendingen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Wol en Wol. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij de koper en Wol en Wol daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in de Colportagewet)

9. Toepassingen. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Wol en Wol na telefonische, schriftelijke (per post, email, facebook) of electronische bestellingen via de website www.wolenwol.nl

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop in onze winkel.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2020 wol-en-wol | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel